Regisztráció

* = Kötelezően kitöltendő

Személyes adataim

Tájékoztatjuk, hogy technikai okokból, átmenetileg "@t-online.hu" végződésű e-mail címmel a regisztráció nem lehetséges. Megértését köszönjük!

Szakmai adataim

Munkahely (kórház, rendelőintézet, intézményi gyógyszertár, magánrendelő)

Háziorvosi praxis

Amennyiben a legördülő listában az Ön háziorvosi praxisának címe nem szerepel, a regisztrációt nem tudja befejezni, legyen kedves felvenni velünk a kapcsolatot a hungary.congress@sandoz.com E-mail címen.

Kizárólag közforgalmú patika

Amennyiben a legördülő listában az Ön patikájának címe nem szerepel, a regisztrációt nem tudja befejezni, legyen kedves felvenni velünk a kapcsolatot a hungary.congress@sandoz.com E-mail címen.

Adatkezelési nyilatkozat

Részvételi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a Webportál használata és a konferenciára való jelentkezés feltételeit a Sandoz az Általános Szerződéses Feltételeiben foglalta össze. Kérjük, tekintse át a dokumentumot, különös tekintettel a támogatott rendezvényen való részvételt szabályozó előírásokra.

A regisztrációval tudomásul veszem, hogy a Sandoz Hungária Kft. által nyújtott, rendezvényen történő részvételhez kapcsolódó juttatás nyújtása a lejjebb meghatározott feltételek szerint kizárólag szakmai továbbképzés céljából történik,, mivel a tudományos eredmények követése alapvetően szükséges mindennapi szakmai tevékenységem ellátásához. Kijelentem, hogy munkáltatóm feljogosított a részvételhez kapcsolódó juttatás elfogadására.

Tudomásul veszem, hogy
a) a Sandoz hozzájárulása kizárólag a saját, - az adott rendezvényen történő – részvételemmel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások fedezésére szolgál; és b) a Sandoz semmilyen szórakoztató vagy szabadidős programot nem finanszíroz, valamint ilyen költséget utólag nem térít.

Tudomásul veszem, hogy a Sandoz a részvételemmel összefüggésben személyes adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli. Tudomásul veszem továbbá, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 14. §-a alapján a Sandoz köteles bejelenteni az illetékes hatóságnak (NNGYK – Nemzeti Népegészségügyi Gyógyszerészeti Központ) a támogatás adatait, így többek között a rendezvény nevét, helyszínét, időpontját és programját, a kedvezményezett nevét és a támogatás összegét.

Összeférhetetlenség

Vállalom, hogy a lehetséges összeférhetetlenség miatt (amennyiben annak lehetősége felmerül) tájékoztatást nyújtok a Sandoz által adott juttatásról külső feleknek. Ennek keretében vállalom különösen, hogy amennyiben a rendezvényen szerzett tapasztalataimat nyilvános előadás vagy publikáció keretében megosztom, megfelelő tájékoztatást nyújtok, hogy részvételemet a Sandoz támogatta.

Transzparencia nyilatkozat

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Sandoz elfogadta a Generikus Egyesület (GE) ún. "Transzparencia Kódexét". A Transzparencia Kódex célja, hogy mindenki számára hozzáférhető formában közzé tegye a gyógyszergyártók és a gyógyszerek forgalmazásában és értékesítésében részt vevő gyógyszerforgalmazó és –rendelő egészségügyi szakemberek, illetve azok gazdasági vagy bármely egyéb szervezetei közötti közvetlen és közvetett kapcsolatokat.

Sandoz a Transzparencia Kódexben részére előírt kötelezettségek teljesítésének érdekében köteles nyilvánosságra hozni egyes információkat, így hozzájárulása esetén a rendezvényen részt vevő egészségügyi szakember nevét, munkahelyének/praxisának a címét, a kapott juttatás összegét és jogcímét.

Kongresszusi Résztvevőként a jelölőnégyzetben elhelyezett "x" beírásával nyilatkozom arra nézve, hogy a Sandoz a rendezvény időpontját követő harmadik év végéig nyilvánosságra hozhatja-e a www.sandoz.hu weboldalon az előzőekben nevesített személyes adataimat. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom hiányában a Sandoz a juttatások összegét jogcímenként aggregált módon hozza nyilvánosságra, valamint a fenti adataimat saját rendszerében további 5 évig dokumentációs céllal tárolja.

Ellenőrző kérdés

CAPTCHA image for SPAM prevention If you can't read the word, click here.