Regisztráció

* = Kötelezően kitöltendő

Személyes adataim

Tájékoztatjuk, hogy technikai okokból, átmenetileg "@t-online.hu" végződésű e-mail címmel a regisztráció nem lehetséges. Megértését köszönjük!

Szakmai adataim

Munkahely (kórház, rendelőintézet, intézményi gyógyszertár, magánrendelő)

Háziorvosi praxis

Amennyiben a legördülő listában az Ön háziorvosi praxisának címe nem szerepel, a regisztrációt nem tudja befejezni, legyen kedves felvenni velünk a kapcsolatot a hungary.congress@sandoz.com E-mail címen.

Kizárólag közforgalmú patika

Amennyiben a legördülő listában az Ön patikájának címe nem szerepel, a regisztrációt nem tudja befejezni, legyen kedves felvenni velünk a kapcsolatot a hungary.congress@sandoz.com E-mail címen.

Adatkezelési nyilatkozat

Részvételi nyilatkozat
A regisztrációval tudomásul veszem, hogy a Sandoz Hungária Kft. által nyújtott, rendezvényen történő részvételhez kapcsolódó juttatás nyújtása kizárólag szakmai továbbképzés céljából történik, mivel az és a tudományos eredmények követése alapvetően szükséges mindennapi szakmai tevékenységem ellátásához. Kijelentem, hogy munkáltatóm feljogosított a hozzájárulás elfogadására, és, hogy a Sandoz hozzájárulása kizárólag a saját, - az adott rendezvényen történő – részvételemmel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások fedezésére szolgál; ezen túlmenően a Sandoz semmilyen szórakoztató vagy szabadidős programot nem finanszíroz, valamint költséget utólag nem térít. Tudomásul veszem, hogy a Sandoz - a részvételemmel összefüggésben - a jelen nyomtatványban rögzített személyes adataimat a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok szerint a jelen nyomtatványhoz csatolt, Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 14. §-a alapján a Sandoz köteles bejelenteni az illetékes hatóságnak (OGYÉI – Országos Gyógyszerészeti és élelmezés egészségügyi Intézet) a támogatás adatait, így többek között a rendezvény nevét, helyszínét, időpontját és programját, a kedvezményezett nevét, és a támogatás összegét.
Összeférhetetlenség
Vállalom, hogy a lehetséges összeférhetetlenség miatt (amennyiben annak lehetősége felmerül) tájékoztatást nyújtok a Sandoz által adott juttatásról külső feleknek. Ennek keretében vállalom különösen, hogy amennyiben a rendezvényen szerzett tapasztalataimat nyilvános előadás vagy publikáció keretében megosztom, megfelelő tájékoztatást nyújtok, hogy részvételemet a Sandoz támogatta.

Transzparencia nyilatkozat

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Sandoz elfogadta a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségének (EFPIA) ún. "Transzparencia Kódexét". A Transzparencia Kódex célja, hogy mindenki számára hozzáférhető formában közzétegye a gyógyszergyártók és a gyógyszerek forgalmazásában és értékesítésében részt vevő gyógyszerforgalmazó és –rendelő egészségügyi szakemberek, illetve azok gazdasági vagy bármely egyéb szervezetei közötti közvetlen és közvetett kapcsolatokat.

Sandoz a Transzparencia Kódexben részére előírt kötelezettségek teljesítésének érdekében köteles nyilvánosságra hozni minden a jelen nyilatkozatban rögzített információt, valamint a részvétel támogatására fordított díjat, költséget, adatot vagy egyéb információt. Kongresszusi Résztvevőként a jelölőnégyzetben elhelyezett "." beírásával nyilatkozom arról, hogy a Sandoz nyilvánosságra hozhat a jelen nyilatkozatban rögzített minden adatot és információt, ideértve a részvétel támogatására fordított díjakat, költségeket illetve valamennyi egyéb olyan adatot, amely a Sandoz Transzparencia Kódexben előírt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Ellenőrző kérdés

CAPTCHA image for SPAM prevention If you can't read the word, click here.